Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2960       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29-04-2023 11:02:11
2959       พิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาล (แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) ประจำปี 2566 28-04-2023 18:32:33
2958       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาล (แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) ประจำปี 2566 28-04-2023 18:28:24
2957       นางณัฐกฤตา ดุลย์เภรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด เทศบาล ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ บวชศีลจาริณี เชื่อมสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 28-04-2023 18:26:39
2956       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 6/2566 28-04-2023 18:23:53
2955       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 28-04-2023 18:17:49
2954      งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 27-04-2023 15:40:33
2953      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดท่ามอญ” ชุมชนเก่าแก่กลางเมืองนครศรีธรรมราช 27-04-2023 14:34:23
2952       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน" ตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27-04-2023 14:26:27
2951       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-04-2023 11:51:35
2950       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 26-04-2023 16:25:28
2949       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในรูปแบบของ โคก หนอง นา โมเดล 26-04-2023 13:47:36
2948       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 26-04-2023 08:18:11
2947      ประชุมโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจดจำแผ่นป้ายทะเบียน (License Plate Recognition) 25-04-2023 17:52:27
2946       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 25-04-2023 11:51:45
2945       พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องใน “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ประจำปี 2566 25-04-2023 10:39:45
2944       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเครือข่าย เมืองฉลาดน่าอยู่ ของประเทศอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ US-ASEAN Smart Cities Partnership 25-04-2023 16:30:59
2943       พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาล ประจำปี 2566 ในมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-04-2023 17:16:16
2942       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 24-04-2023 11:15:31
2941       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล กิจกรรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบ การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-04-2023 13:10:25

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>