นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม "เรียนรู้และเชิดชูเกียรติประวัติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)" งานเมาลิดกลางตำบลท่าศาลา


วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 20.00 น. ณ มัสยิดดารู้ลฮิกมะฮ์ บ้านบางตงเหนือ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม "เรียนรู้และเชิดชูเกียรติประวัติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)" งานเมาลิดกลางตำบลท่าศาลา โดยเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรม และเปิดเผยถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-04-2024 22:39:37