เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง เพื่อนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์


วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567  เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมกันประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระลาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาชัย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประตูขาว บ่อศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัย และบ่อศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราช เพื่อนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 12 เมษายน ในเวลา 14.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-04-2024 11:06:48