นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ตามรอยชุมชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz.


วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz.  นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ตามรอยชุมชน" ได้พูดคุยในรายการประเด็น เรื่องการบริหารจัดการของ สำนักการประปา การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำ ในช่วงฤดูร้อน การเสริมฝายชะลอน้ำดิบในการประผลิตน้ำประปา ให้ประชาชน ตามมาตรการรับมือภัยแล้ง

 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ facebook ซิตี้เรดิโอ https://www.facebook.com/cityradio8850

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-04-2024 14:51:11