Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2558      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตามผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องการไปบำบัดโดยสมัครใจหรือเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว เพื่อนำไปสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไป 22-11-2022 14:31:44
2557       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 22-11-2022 12:19:29
2556       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” Online Petition and Service Center จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล 21-11-2022 15:45:15
2555       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toilet Day 2022) 21-11-2022 15:14:51
2554       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ พัฒนา เก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ และกำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในคูลำเหมืองสาธารณะ ตั้งแต่ลำเหมืองหลังโรงเรียนจรัสพิชากร ถึง ลำเหมืองซอยมุมป้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก 21-11-2022 12:35:47
2553       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่ชุมชนมุมป้อม และชุมชนป้อมเพชร 19-11-2022 15:44:10
2552       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและจุดเทียนมงคลบูชา 12 นักษัตร เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช  19-11-2022 11:09:16
2551      ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมลานกีฬาชุมชนซึ่งขอติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย 18-11-2022 18:06:06
2550       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ เยี่ยมนางนิท แคล้วอ้อม อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามดูแลด้านสุขภาพ 18-11-2022 17:32:23
2549       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ลอกคูลำเหมืองสาธารณะ 18-11-2022 16:56:22
2548       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ พัฒนา ชุมชนศิริสุข 18-11-2022 16:30:25
2547       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 18-11-2022 15:17:34
2546      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 18-11-2022 11:59:04
2545       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทดลองการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ “จุดทิ้งขยะเปียก” 18-11-2022 11:27:12
2544       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17-11-2022 15:52:53
2543       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 28/2565 17-11-2022 11:58:56
2542       เทศบาลนครนครศรีรรมราช โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 (Science Film Festival)  17-11-2022 11:56:42
2541       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศิวลึงค์ คืนสู่นครศรีธรรมราช 17-11-2022 10:50:44
2540       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-11-2022 16:58:27
2539       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-11-2022 15:58:41

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>