รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 05.30 น. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยเริ่มจากบริเวณหอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด )  วิ่งไปยังตำบลนาเคียน แล้ววนกลับมาที่เดิม

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-01-2023 11:36:55