Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2423       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 01-10-2022 11:58:46
2422       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสระบุรี 30-09-2022 17:35:11
2421       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย-เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี 2565 30-09-2022 13:28:43
2420       โครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนบ่อทรัพย์ และบริเวณใกล้เคียง ประจำวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 30-09-2022 10:21:51
2419       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน 29-09-2022 17:05:54
2418       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 29-09-2022 14:53:40
2417       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84 (ทุ่งท่าลาด) 29-09-2022 17:49:44
2416      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน 28-09-2022 17:11:08
2415       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 29-09-2022 14:55:41
2414       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2565 28-09-2022 11:01:09
2413       ดร กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN " 29-09-2022 15:06:30
2412       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag day) ประจำปี 2565 28-09-2022 08:40:48
2411       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 27-09-2022 15:20:23
2410       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 27-09-2022 11:08:21
2409       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแสดงเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 27-09-2022 10:10:43
2408       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกินเจเดือน 9 ประจำปี 2565 26-09-2022 19:06:14
2407       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24-09-2022 15:08:52
2406       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 23-09-2022 23:32:34
2405       นายพูน แก้วภารดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธีบูชาพระเทวเทพตรีมูรติ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 23-09-2022 22:54:44
2404       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช Present ในโครงการ Smart City Solution Awards 2022 รอบ final  pitching 23-09-2022 18:03:17

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>