Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2093       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในขุมชน พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 21-04-2022 15:19:19
2092       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไหว้สักการะพระภูมเจ้าที่ประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมาราช 21-04-2022 11:38:24
2091       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูงานศูนย์สาธารณสุขคูขวาง (โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน) 20-04-2022 16:57:18
2090       กองทุนสวัสดิการชุมชน  ( กองทุนวันละบาท )  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปิดรับสมาชิกใหม่ 20-04-2022 16:20:56
2089      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20-04-2022 15:39:26
2088       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดจุดทิ้งขยะ ภายวัดหน้าพระบรมธาตุ 19-04-2022 18:04:43
2087       นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “ศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่2 ภาพฝันสีนีออน” 18-04-2022 18:48:14
2086       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช จากหอพระพุทธสิหิงค์ ตั้งขบวนแห่ไปประดิษฐาน ที่มณฑลพิธี สนามหน้าเมือง 13-04-2022 12:47:08
2085       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 13-04-2022 11:35:57
2084       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ลงพื้นที่ ติดตามการวางท่อระบายน้ำทิ้ง ณ ชุมชนสุขเจริญ 12-04-2022 23:05:31
2083       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก น้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 12-04-2022 23:03:01
2082       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เยี่ยมมัสยิด / บาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-04-2022 15:00:48
2081       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2565 11-04-2022 16:31:51
2080       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวง ( พิธีพราหมณ์ ) พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2565 11-04-2022 16:08:46
2079      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12- 17 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง 11-04-2022 15:30:54
2078       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 08-04-2022 16:41:57
2077       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ 08-04-2022 16:15:10
2076       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 08-04-2022 16:03:31
2075      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 08-04-2022 15:19:34
2074      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดเก็บขนขยะมูลฝอยขยะชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ ประจำเดือน เมษายน 2565 08-04-2022 14:03:58

รวมทั้งหมด 2985 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>