กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช


วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดศาลามีชัย

กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช สำหรับในวันนี้ กำหนดลงพื้นที่  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศาลามีชัย(บริเวณวัดศาลามีชัย) และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตาม วัน/เวลา ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075809574 หรือ https://www.facebook.com/NKCHOS

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-11-2022 12:19:29