ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายอภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-11-2022 15:09:27