Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2169       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนหน้าทักษิณ 17-06-2022 12:38:22
2168       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต” 17-06-2022 16:10:03
2167       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายสังกัดเทศบาล และผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมนโยบายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 15-06-2022 16:02:19
2166       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2565 15-06-2022 11:58:15
2165       รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2565 14-06-2022 16:58:43
2164       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือ การจัดระเบียบผู้ประกอบการค้า บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  14-06-2022 16:19:21
2163       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะพนักงานขับรถเก็บขยะเวรกลางคืน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13-06-2022 18:18:52
2162       ดร.กณพ  เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาปนิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 12-06-2022 11:17:09
2161       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารกองสวัสดิการสังคม อาคารละหมาดและอาคารสำนักงานสวนสัตว์ สำนักงานช่าง 10-06-2022 16:27:00
2160       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Jolly Learning สำหรับโรงเรียนนำร่อง (Pilot School) ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-06-2022 15:23:39
2159       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ซอยศรีธรรมโศก 3-6 10-06-2022 12:55:10
2158       รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-06-2022 19:41:51
2157       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองหน้าเมือง ครั้งที่ 1/2565 08-06-2022 16:34:39
2156       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 6/2565 08-06-2022 15:27:52
2155       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-06-2022 16:09:50
2154       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) และรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-06-2022 14:50:25
2153       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกิจกรรม ตัดผมฟรี ชุมชนนิยมสุข 05-06-2022 23:37:44
2152       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 05-06-2022 13:25:08
2151       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง “เล่าเรื่องเมืองงาม อารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย” ในโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 04-06-2022 23:27:31
2150       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 03-06-2022 20:36:49

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>