ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 


วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง 
    ในการนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-05-2023 09:58:14