ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม หารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล การให้บริการผ่านทาง แอปพลิเคชันไลน์ ( LINE ) @nakhoncity


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม หารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล การให้บริการผ่านทาง แอปพลิเคชันไลน์ ( LINE ) @nakhoncity
เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเชิงพิกัด เพื่อความสะดวกของการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ( LINE ) @nakhoncity
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-05-2023 16:44:14