ดร.ภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วม พิธีเปิดสำนักงานบริษัทโชว์แพนนิ่ง จำกัด ฮาชิโมโต๊ะโซเกียว การออกแบบ สาขาภาคใต้


วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปทุมลาภ1-2   โรงแรมทวินโลตัส ดร.ภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วม พิธีเปิดสำนักงานบริษัทโชว์แพนนิ่ง จำกัด ฮาชิโมโต๊ะโซเกียว การออกแบบ สาขาภาคใต้ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตยานากาวา ร่วมกับ SHOH PLANNING CO.,LTD. มีการเปิด สาชาภาคใต้

ในนาม SHOH PLANNING CO.LTD. HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS Design Centre, Southern

Branch เป็นบริษัทญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจรับออกแบบอาคาร ตกแต่งภายในอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ใน

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อจัดการศึกบาระบบทวิภา เสริมสร้างสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร

ให้มีงานทำตามนโยบายรัฐบาล

ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-05-2023 16:26:22