Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2733       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 31-01-2023 16:30:35
2732       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่ แอดมิน Nakhon Smart city officers 31-01-2023 14:14:57
2731       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย 31-01-2023 13:49:25
2730       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 7/2566 30-01-2023 17:15:24
2729       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม Video Conference เรื่องการใช้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นกรณีศึกษาในการทำงานวิจัยการถอดบทเรียน และการจัดการรัฐบาลดิจิทัล 30-01-2023 17:13:37
2728       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุด และเศษวัสดุ ประจำวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ชุมชนไทยสมุทร และบริเวณใกล้เคียง 27-01-2023 12:11:18
2727       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า 27-01-2023 13:51:38
2726       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” 26-01-2023 17:32:58
2725       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป Nakhonsi City Contest "เก่ง กล้า ท้าโชว์" 26-01-2023 15:18:07
2724       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 26-01-2023 13:17:49
2723       นายภูวนาถ ฑีฆะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี จำนวน 43 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 26-01-2023 12:19:43
2722       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2566 25-01-2023 17:01:23
2721       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน และชาวต่างชาติ  วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 25-01-2023 10:37:41
2720       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะรัฐบาลญี่ปุ่น และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT สหรัฐอเมริกา DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-01-2023 17:45:32
2719       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เปิดอบรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)" กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในชุมชน ชุมชนนำร่อง 20 ชุมชน 24-01-2023 17:05:45
2718       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์นครศรีธรรมราช 24-01-2023 18:20:22
2717       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมติดตามการดำเนินงานของชุดงานดูท่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23-01-2023 15:49:18
2716       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง 23-01-2023 15:13:44
2715      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 23-01-2023 10:56:56
2714      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2566 พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป 22-01-2023 10:11:51

รวมทั้งหมด 3404 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>