Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2722       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2566 25-01-2023 17:01:23
2721       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน และชาวต่างชาติ  วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 25-01-2023 10:37:41
2720       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะรัฐบาลญี่ปุ่น และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT สหรัฐอเมริกา DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-01-2023 17:45:32
2719       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เปิดอบรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)" กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในชุมชน ชุมชนนำร่อง 20 ชุมชน 24-01-2023 17:05:45
2718       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์นครศรีธรรมราช 24-01-2023 18:20:22
2717       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมติดตามการดำเนินงานของชุดงานดูท่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23-01-2023 15:49:18
2716       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง 23-01-2023 15:13:44
2715      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 23-01-2023 10:56:56
2714      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2566 พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป 22-01-2023 10:11:51
2713      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน -วิ่ง การกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 5 22-01-2023 08:46:20
2711       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City 25-01-2023 11:35:45
2710       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กิจกรรมจิตอาสาบำเพื่ญสาตารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเรอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 23-01-2023 10:03:11
2708       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ นายจรรยา ตัดสายชล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ( ทุ่งท่าลาด) 20-01-2023 14:31:39
2707       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 11 20-01-2023 13:17:34
2706       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบังบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 20-01-2023 11:19:46
2705       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 19-01-2023 11:46:56
2704       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2566 19-01-2023 07:30:27
2703       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์" 18-01-2023 12:25:04
2702       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) 18-01-2023 11:06:04
2701       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 18-01-2023 14:54:36

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>