Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2272       ดร.วงศ์ วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน “ช่วงระเบียงใต้” 27-07-2022 14:56:23
2271       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เปิดรับลงทะเบียน  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร(ตลาดออนไลน์) 27-07-2022 12:51:10
2270       รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดนครศรีธรรมราช 27-07-2022 11:36:11
2269       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2565 27-07-2022 11:36:08
2268       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ทุกวันพุธ 27-07-2022 11:11:24
2267       นายอภิเดช สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง (สำนักช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 27-07-2022 10:42:48
2266       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ 26-07-2022 16:41:02
2265       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสด และติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร(ตลาดออนไลน์) 26-07-2022 11:19:05
2264       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 25-07-2022 18:55:30
2263       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “วันรพีคัพ 65” 25-07-2022 16:53:35
2262       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธาน เปิดการอบรมให้ความรู้ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ภายใต้ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร" 25-07-2022 15:02:11
2261      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช 24-07-2022 11:52:17
2260       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ประจำปีการศึกษา 2565 23-07-2022 12:57:40
2259       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประจำปีการศึกษา 2565 23-07-2022 12:26:48
2258       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 22-07-2022 19:23:33
2257       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565 22-07-2022 17:13:19
2256       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12สิงหาคม 2565  22-07-2022 16:38:51
2255       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน พิธีมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดภาพระบายสี ประจำปี 2565  ในหัวข้อ " บ้านฉันในนคร" 22-07-2022 15:32:53
2254       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนทุ่งจีนและชุมชนสันติธรรม 22-07-2022 12:37:49
2253       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 22-07-2022 12:18:21

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>