Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2143       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการศูนย์ผู้สูงอายุตามโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01-06-2022 15:10:49
2142       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2565 01-06-2022 13:33:45
2141       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล กิจกรรม “การให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และหลักปรัชญเศษรฐกิจพอเพียง ” 31-05-2022 16:40:46
2140       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย การแสดงแสง เสียง "เล่าเรื่องเมืองงาม อารยธรรมศรีวิชัย" ภายใต้โครงการยกกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม 30-05-2022 21:34:34
2139       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดิน 30-05-2022 11:12:47
2138       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อม นายผนึก ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(ช่วยราชการ) สมาชิกสภาเทศบาลนค ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป บริเวณ ชุมชนชุมแสง และบริเวณใกล้เคียง 27-05-2022 11:55:44
2137       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 26-05-2022 16:24:05
2136       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 24-05-2022 17:36:24
2135       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 24-05-2022 17:11:15
2133       นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนคูขวาง เขต1 เขต2 และเขต3 20-05-2022 10:49:08
2132       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 19-05-2022 17:21:06
2131       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 18-05-2022 15:35:09
2130       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองหน้าเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 18-05-2022 14:41:12
2129       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ 18-05-2022 13:22:22
2128       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ แจกน้ำเต้าหู้ให้แก่ชุมชน 18-05-2022 10:39:41
2127       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เยี่ยมชมบรรยากาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ On Site วันแรก 17-05-2022 09:48:55
2126       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2565 ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   16-05-2022 11:31:35
2125       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดงาน เดิน-วิ่งสมาธิ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข วันนักวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย 2565 15-05-2022 22:33:28
2124       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 15-05-2022 22:16:05
2123       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน  ในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2565 15-05-2022 10:38:12

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>