ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1593       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ จิลเวลรี่ จำกัด 18-08-2021 17:02:53
1592       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 18-08-2021 16:01:00
1591      ประกาศเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 18-08-2021 08:32:52
1590      ประกาศแจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 18-08-2021 08:31:49
1589       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17-08-2021 15:24:03
1588       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 17-08-2021 13:56:49
1587       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน 17-08-2021 11:57:16
1586      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้ารับชมการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตามผลการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-08-2021 16:58:01
1585       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) 16-08-2021 16:02:20
1584       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 16-08-2021 15:11:25
1583       ดร.กณพ เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรม "คนคอนร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 " 15-08-2021 15:41:59
1582       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 13-08-2021 18:10:00
1581       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 13-08-2021 16:36:46
1580      ประกาศแจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 13-08-2021 13:22:30
1579      ประกาศเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 13-08-2021 13:20:24
1578       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 13-08-2021 00:34:35
1577       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมติดตามโครงการสอนทางไกล ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-08-2021 00:33:31
1576      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-08-2021 00:31:40
1574       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวันที่ 2 11-08-2021 17:22:34
1573       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11-08-2021 14:51:18

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>