Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2653       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหารือแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องร้องเรียน กรณี การเลี้ยงวัว บริเวณซอยกะโรม 28 27-12-2022 17:55:19
2652       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/ 2566 27-12-2022 17:54:40
2651       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล วิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 27-12-2022 17:54:04
2650       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 27-12-2022 17:53:32
2649       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 27-12-2022 11:06:46
2648       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ กรอ.จว.นศ ครั้งที่ 2/2566 27-12-2022 00:17:49
2647       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ กรอ.จว.นศ ครั้งที่ 2/2566 27-12-2022 00:17:49
2646       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุประจำปี 2565-2566 26-12-2022 20:46:08
2645       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 26-12-2022 16:25:00
2644      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 26-12-2022 14:12:43
2643       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นเข้าคารวะ 25-12-2022 19:56:41
2642       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า 25-12-2022 11:36:13
2641      นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน เมืองผลไม้ และของดีเมืองนคร 24-12-2022 22:11:38
2640       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม มานะ มานคร มาหาศรัทธา ในโครงการวิจัยนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรม “ตลาดนัดวัดวัง” 24-12-2022 15:33:42
2639       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ประจำปี 2566 24-12-2022 15:02:32
2638       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 24-12-2022 11:59:10
2637       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 2 ( Nakhonsi City Contest ) 23-12-2022 21:29:37
2636       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 23-12-2022 13:53:34
2635       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภัครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 23-12-2022 13:40:24
2634       รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 23-12-2022 12:32:47

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>