Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4113       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 08-04-2024 13:32:26
4112       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07-04-2024 02:54:21
4111       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06-04-2024 11:23:38
4110       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสำนักการประปา 05-04-2024 19:44:22
4109       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 29-04-2024 09:57:12
4108        ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่ เก็บขยะสิ้นใหญ่ ชุมชนท้าวโคตร 05-04-2024 13:55:12
4107       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 05-04-2024 11:02:01
4106       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ผู้นำเมืองจะทำให้เมือง Smart ได้อย่างไร" ในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการด้านโยธาและผังเมือง ครั้งที่ 1/2567 04-04-2024 18:05:07
4105       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ณ คอนเมืองธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 88.50 MHz. โดยรองนายกเทศมนตรีฯ พูดเกี่ยวกับเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 04-04-2024 17:52:54
4104      นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 04-04-2024 15:20:51
4103       กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2567 04-04-2024 14:34:42
4102       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 03-04-2024 21:44:47
4101       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2024 14:55:02
4100       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2567 03-04-2024 13:48:56
4099       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 03-04-2024 09:07:20
4098       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567 02-04-2024 17:01:27
4097       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์" 02-04-2024 16:50:52
4096       เทศบลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เก็บและคัดแยกขยะ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ 2567 02-04-2024 15:04:02
4095      “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ หมู่บ้านการเคหะ 1 02-04-2024 14:01:01
4094       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 02-04-2024 13:08:54

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>