ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3041       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน" 30-05-2023 17:53:35
3040       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 30-05-2023 17:01:19
3039       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 30-05-2023 15:13:11
3038       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะมิชชั่นทีมจากโรงเรียนแซอึม ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง เดินทางมาจัดกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-เกาหลี 30-05-2023 15:10:12
3037       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-05-2023 15:00:37
3036       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม ”จิบน้ำชา ดื่มกาแฟ นั่งแลศาล” เพื่อทำโครงการและกิจกรรม ศาลครบ 30 ปี 30-05-2023 14:53:32
3035       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม zoom กับบริษัท ARV เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบการให้บริการของเทศบาล 29-05-2023 17:27:52
3034       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ และคณะ 29-05-2023 16:52:36
3033      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 29-05-2023 16:49:47
3032       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-05-2023 16:30:26
3031       นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 7/2566 29-05-2023 11:44:53
3030       เทศบาลนครนครศรีรรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 29-05-2023 10:15:05
3028       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ณ แปลงสาธิต "โคก หนอง นา โมเดล" 28-05-2023 12:58:23
3027       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28-05-2023 12:27:06
3026       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล 26-05-2023 18:44:11
3025      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะ ให้กำลังใจ เด็กชายถิร โอฐภิบาล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ซึ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการประกวดตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ในรายการ The Drum Compeittion of Thailand 02-06-2023 10:42:41
3024       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2566 26-05-2023 16:44:54
3023       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการทำความสะอาดบนทางเท้า ( ฟุตบาท) ถนนราชดำเนิน 26-05-2023 16:25:49
3022       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 26-05-2023 16:02:06
3021       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 26-05-2023 15:41:59

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>