ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2309       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 8/2565 10-08-2022 12:08:04
2308       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "ซิตี้รัน" ทุกวันพุธ 10-08-2022 09:59:42
2307       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วม การประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-08-2022 17:09:49
2306       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it–จิตอาสา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา(12 สิงหาคม 2565) 09-08-2022 16:27:53
2305      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ 09-08-2022 16:32:53
2304       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 31 09-08-2022 15:31:23
2303       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับฟัง บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เพื่อนำเสนอระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City 09-08-2022 12:08:48
2302       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน AR (Augmented Reality)/ VR (Virtual Reality) บนแพลตฟอร์ม EON-XR ระดับเบื้องต้น 09-08-2022 11:12:18
2301      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการทดสอบระบบ Telemedicine (ระบบบริการการแพทย์ทางไกล) ในผู้ป่วย 20,000 เตียง 08-08-2022 13:22:38
2300      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ 08-08-2022 13:19:23
2299       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก "วันรพีคัพ 2565" 07-08-2022 21:25:00
2298       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2565 07-08-2022 20:07:08
2297       เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "วันรพี 65" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 07-08-2022 20:05:42
2296       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลอง 06-08-2022 13:36:05
2295       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ อาทิ ที่นอนขนาดใหญ่ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทั้ง เก็บกวาดขยะทั่วไป ตัดหญ้า และฉีดล้างถนน 05-08-2022 11:26:43
2294       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดถึงหน้าบ้าน 05-08-2022 09:40:35
2293       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี 04-08-2022 16:41:09
2292       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 6 04-08-2022 14:45:30
2291       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 03-08-2022 17:19:18
2290       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่บริการเป็นเลิศ” ประจำปี พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 2) 03-08-2022 17:12:10

รวมทั้งหมด 2096 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>