ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2918       ขอเชิญร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ สนามหน้าเมือง ต.คลัง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 11-04-2023 13:29:05
2917      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง สาดน้ำผ่านอุโมงค์ ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 11-04-2023 10:22:26
2916       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 10-04-2023 16:20:40
2915      ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี มหาสงกรานต์ ประจำปี 2566 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง 10-04-2023 10:36:48
2914       ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 10-04-2023 09:19:59
2913      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 09-04-2023 07:49:11
2912       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ชุมชนหน้าไสเจริญ 07-04-2023 14:31:08
2911       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) 07-04-2023 13:34:57
2910       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 07-04-2023 11:24:19
2909       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2566 05-04-2023 15:38:48
2908       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 05-04-2023 11:42:16
2907       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ปลูกพืช ผัก และต้นไม้ ต้นไม้ บนพื้นที่จำนวน 1 ไร่เศษ โดยภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 04-04-2023 18:47:29
2906       ดร.ณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในโครงการ The Asia Pacific Mayors Academy: 2023 Academy Class (Module 1 : Cities 2030) 04-04-2023 16:43:20
2905       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้โอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 04-04-2023 15:53:45
2904       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม คัดแยกขยะ อินทรีย์ในสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  03-04-2023 19:28:25
2903       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลงานเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2023 18:56:24
2902       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้โอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 03-04-2023 18:34:08
2901       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ ฝายต้นน้ำคีรีวง ฝายชลประทานท่าดี และแหล่งน้ำสำรอง 2 บ่อที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2023 15:30:07
2900       บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 03-04-2023 12:14:31
2899       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมละศีลอดของพี่น้องมุสลิม 02-04-2023 21:06:24

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>