Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4077       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมขน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27-03-2024 11:58:59
4076       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 27-03-2024 09:51:29
4075       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2567   26-03-2024 17:43:26
4074       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณศุภฤกษ์ จงศิริ ผู้กำกับการแสดงประกอบแสง สี เสียง นางดานอลังการเมืองนคร ร่วมบันทึกเทปรายการ "ระเบียงใต้ " 26-03-2024 17:31:39
4073       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รอง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การอบรม แนวทางการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะตามกรอบ BCG model (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) 26-03-2024 15:52:28
4072      โรงพยาบาลติดล้อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ สถานีขนส่ง บขส. 26-03-2024 15:22:51
4071      “City Run” วันพุธ วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-03-2024 13:51:41
4070       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักการประปา ร่วมลงพื้นที่เสริมฝายชะลอน้ำวัดพระเขียน ในโครงการ “เทศบาลคอน ร่วมแรง ร่วมใจ เสริมฝายชะลอน้ำ สู้ภัยแล้ง” 26-03-2024 13:18:38
4069       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 26-03-2024 11:44:55
4068       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 4/2567 25-03-2024 14:36:16
4067      จัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนเศรษฐีศรีนคร 23-03-2024 11:53:54
4066       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เรื่อง การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์และป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 22-03-2024 16:54:13
4065       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 22-03-2024 16:34:39
4064       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 22-03-2024 14:06:22
4063       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 22-03-2024 10:37:15
4062       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมปรึกษาหารือกับนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ในเขตเทศบาล 21-03-2024 16:11:39
4061       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักการประปา สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่เสริมฝายชะลอน้ำหน้าโรงสูบน้ำท่าใหญ่ ในโครงการ “เทศบาลคอน ร่วมแรง ร่วมใจ เสริมฝายชะลอน้ำ สู้ภัยแล้ง” 21-03-2024 15:52:44
4060       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2567 21-03-2024 14:41:52
4059       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รอง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย"  การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 21-03-2024 14:17:09
4058       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานสำนักการประปา  ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 20-03-2024 20:07:53

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>