ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2717       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมติดตามการดำเนินงานของชุดงานดูท่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23-01-2023 15:49:18
2716       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง 23-01-2023 15:13:44
2715      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 23-01-2023 10:56:56
2714      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2566 พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป 22-01-2023 10:11:51
2713      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน -วิ่ง การกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 5 22-01-2023 08:46:20
2711       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City 25-01-2023 11:35:45
2710       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กิจกรรมจิตอาสาบำเพื่ญสาตารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเรอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 23-01-2023 10:03:11
2708       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ นายจรรยา ตัดสายชล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ( ทุ่งท่าลาด) 20-01-2023 14:31:39
2707       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 11 20-01-2023 13:17:34
2706       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบังบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 20-01-2023 11:19:46
2705       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 19-01-2023 11:46:56
2704       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2566 19-01-2023 07:30:27
2703       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์" 18-01-2023 12:25:04
2702       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) 18-01-2023 11:06:04
2701       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 18-01-2023 14:54:36
2700       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "การฝึกอบรมกาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของเทศบาล" 17-01-2023 17:51:25
2699       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จากคณะบริหาร ชมรมนกกรงหัวจุก นครศรีธรรมราช 17-01-2023 15:09:48
2698       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 17-01-2023 11:01:36
2697       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2566 16-01-2023 17:21:01
2696       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ดูโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) ณ โรงยิมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 15-01-2023 12:42:03

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>