Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2001       บรรยากาศทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12-02-2022 12:43:21
2000       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 11-02-2022 16:18:15
1999       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 11-02-2022 14:24:02
1998       ดร.กณพ เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ จากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ มหาชน) TK park 10-02-2022 16:25:26
1997       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย  ดร.ภาวินทร์  ณ  พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามการดำเนินงาน ชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 10-02-2022 15:56:38
1996       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ 11-02-2022 15:49:05
1995       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี 10-02-2022 13:52:44
1994       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2022 16:31:00
1993      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบ ปีที่ 47 07-02-2022 16:22:09
1992       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประเภท “ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ” เป็น 1 ใน 4 เมือง ของประเทศไทย 07-02-2022 11:57:48
1991       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 04-02-2022 21:09:34
1990       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์(1991)จำกัด สาขาอ้อมค่าย จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาและ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 04-02-2022 18:38:08
1989       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 07-02-2022 16:23:09
1988      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( CCTV & ICT ) กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หน้าโรงเรียนและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด Safety Zone  สามารถชมแบบ Real Time ดูผ่านแอฟ Line เทศบาลคอน @Nokhoncity  04-02-2022 18:11:11
1987       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์(1991)จำกัด สาขาอ้อมค่าย จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ 03-02-2022 16:06:37
1986      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 03-02-2022 14:55:13
1985       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-02-2022 16:10:49
1984       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 02-02-2022 16:07:04
1983       การประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 02-02-2022 14:53:50
1982       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 02-02-2022 14:37:19

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ] 118 [ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>