Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2903       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลงานเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2023 18:56:24
2902       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้โอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 03-04-2023 18:34:08
2901       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ ฝายต้นน้ำคีรีวง ฝายชลประทานท่าดี และแหล่งน้ำสำรอง 2 บ่อที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2023 15:30:07
2900       บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 03-04-2023 12:14:31
2899       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมละศีลอดของพี่น้องมุสลิม 02-04-2023 21:06:24
2898       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 01-04-2023 11:18:57
2897       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 31-03-2023 14:43:12
2896       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชุมชนหน้าสถานนีรถไฟเขตนอกโคก เก็บขยะชิ้นใหญ่ 31-03-2023 14:44:02
2895       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566 31-03-2023 10:14:24
2894       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (ครู ข) เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 30-03-2023 11:53:00
2893       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มีนาคม  2566 30-03-2023 11:17:19
2892       ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566 29-03-2023 19:30:12
2891       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2566 29-03-2023 11:39:10
2890       กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-03-2023 20:38:22
2889      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าว งานกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน” 28-03-2023 20:30:54
2888       กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-03-2023 19:00:59
2887       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 28-03-2023 15:02:37
2886       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายการทำงาน 27-03-2023 15:34:20
2885       ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 27-03-2023 13:09:39
2884       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรุ้สุขภาพโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะ กับกรมควบคุมโรค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings 27-03-2023 12:06:04

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>