ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1159       นายภูริทัติ รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15-12-2020 18:13:48
1158       นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 15-12-2020 18:01:18
1157       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์เปิดท่าลาด สำนักการช่าง เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู สวนสัตว์เปิดท่าลาด 15-12-2020 14:40:00
1156       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอบรม ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่6 15-12-2020 11:54:51
1155       นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 14-12-2020 17:40:58
1154      ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อติดตามความพร้อมการจัดกิจกรมมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ครั้งที่ 2 15-12-2020 09:32:43
1153       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ซอยวัดพระนคร 10-12-2020 11:52:12
1152       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช 10-12-2020 11:37:15
1151       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หมู่บ้านเบญจนคร 10-12-2020 11:33:04
1150       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชา “ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  09-12-2020 14:39:23
1149       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 09-12-2020 14:36:16
1148       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 4) 09-12-2020 14:13:29
1147       นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช 09-12-2020 12:55:26
1146       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 09-12-2020 10:29:20
1145       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กองขยะ และติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 09-12-2020 10:22:39
1144       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ใช้ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) 08-12-2020 15:43:31
1143       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) 08-12-2020 14:57:09
1142       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 08-12-2020 12:03:01
1141       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โรงกรองประตูชัย โรงสูบน้ำท่าใหญ่ และสะพานมีนา (ท่าเรือ) 08-12-2020 11:40:43
1140       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 07-12-2020 16:47:10

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>