กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity


วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงระบบการทำงานของแอปพลิเคชั่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกด้วย 
โดย เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-07-2023 14:24:36