กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ชุมชนกอไผ่  และชุมชนทุ่งจีน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์  ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนที่ให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ แต่ถ้าป่วยแล้วไม่สามารถรักษาได้ เสียชีวิตทุกรายไม่ว่าคนหรือสัตว์
ซึ่งในวันนี้มีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว มาลงทะเบียนแจ้งชื่อ อายุของสัตว์เลี้ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับใบรับรองและป้ายโลหะไปคล้องคอสัตว์เลี้ยง   สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด โทร.075 358292 ( วัน-เวลาราชการ )
...................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-07-2023 11:54:44