กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย


วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงระบบการทำงานของแอปพลิเคชั่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆ  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกด้วย โดย เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-07-2023 10:17:40