Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1122       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมแผนเฉพาะกิจ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาล 28-11-2020 11:39:02
1121       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน(อนุรักษ์ หิ้วปิ่นโต) 27-11-2020 11:52:30
1120       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรม  “ศรีวิชัย...แสงแห่งสันติธรรม” โครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 26-11-2020 20:16:59
1119       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 26-11-2020 15:43:31
1118       นายศักดา โปจุ้ย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี 26-11-2020 14:56:27
1117       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 26-11-2020 15:36:42
1116       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 25-11-2020 14:50:39
1115       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 เนื่องในวัน "มหาธีรราชเจ้า" 25-11-2020 09:46:01
1114       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 24-11-2020 17:01:27
1113       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงกรองน้ำประตูชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-11-2020 10:00:35
1112       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบิหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10 / 2563 18-11-2020 16:33:02
1111       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ “ พระเทพสิริโสภณ ” 18-11-2020 14:30:04
1110       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2020 13:34:06
1109      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2020 13:30:15
1108       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคำร้องเรียนสุนัขจรจัดหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร-สะพานยาว 18-11-2020 13:21:43
1107       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์งานวิจัยสร้างสรรค์ชุดระบำสราญราษฏร์สักการะ  17-11-2020 21:53:13
1106       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี  ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17-11-2020 21:52:00
1105       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานกองการแพทย์ 17-11-2020 15:41:15
1104       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมตรวจสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการโจรกรรม ตู้รับเงินบริจาค บริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 16-11-2020 16:12:49
1103       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16-11-2020 16:10:41

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ] 153 [ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>