เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี


วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม  2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสวนป่าน ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี

ซึ่งวันนี้เป็นโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และนักเรียนที่ Walk in ดำเนินการฉีดซิโนฟาร์ม

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0088-2620737, 088-2620738 ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น.

......................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-03-2022 13:01:51