ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน  ในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน  ในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช  ในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 นี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-03-2022 19:58:22