การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการนครร่วมใจ สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประเมินสถานการณ์ หารือแนวทาง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา


วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการนครร่วมใจ สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประเมินสถานการณ์ หารือแนวทาง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา
 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และการรักษา เจอ แจก จบ โดยขอมติที่ประชุมให้เทศบาลทำ MOU กับโรงพยาบาลเอกชนในการรักษาผู้ป่วย สำหรับ
ผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตนเอง (OP With Self Isolation) และ (Home Isolation : HI) ตามแนวทางการรักษาพยาบาลที่กรมการแพทย์
  ทั้งนี้มีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม


ภาพ//ไกรสิทธิ//แสงจันทร์
ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-03-2022 11:25:25