เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ภายใต้การนำ  ดร.กณพ   เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ วันศุกร์ ในเวลาราชการ และบริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.0013.00 น. วันเสาร์เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน   075-342880-2 ต่อ 115 และ 116

......................

ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//อรชุมา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-03-2022 17:11:52