ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนา บริเวณสถานีกำจัดขยะโ


วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนา บริเวณสถานีกำจัดขยะโดยการ ฉีดล้างทำความสะอาด ลอกคูระบายน้ำ ดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำ เป็นต้น อีกทั้ง มอบโอวาทในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ เก็บขยะอีกด้วย

 

 

ภาพ//ไกรสิทธิ

ข่าว//แสงจันทร์

ตรวจทาน//อารีรัตน์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-03-2022 18:08:36