รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง และ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ติดต่อสอบถามได้ที่

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

อินโฟ//วิศรุษ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-03-2022 11:34:37