Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3744       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการรักษาความสะอาด 05-01-2024 15:36:32
3743      หลาดกำแพงเมืองคอน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ประจำถิ่นและฟื้นฟูวิถีชีวิตดังเดิมของชาวนครศรีธรรมราช 04-01-2024 15:34:44
3742       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 03-01-2024 16:42:20
3741       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2567 03-01-2024 12:01:18
3740       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลตลาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการ ตลาด ประเภทที่ 1 และ 2 รายต่ออายุใบอนุญาต ณ ตลาดนัดวัดสวนป่าน 03-01-2024 11:17:17
3739       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีโบราณ ทำบุญแรกปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2567 01-01-2024 11:39:37
3738       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2567 01-01-2024 11:30:56
3737       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 200 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 01-01-2024 09:28:35
3736       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-12-2023 12:02:53
3735       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 28-12-2023 11:56:23
3734       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ เป็นประธาน เปิดการอบรม "โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28-12-2023 11:26:40
3733       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2567 28-12-2023 13:53:43
3732       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 28-12-2023 08:51:05
3731       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบตู้กดน้ำอเนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน 27-12-2023 17:04:35
3730       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดย ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 27-12-2023 15:56:57
3729       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 27-12-2023 15:39:05
3728       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ งานสุขาภิบาลตลาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการตลาด ประเภทที่ 1 และ 2 รายต่ออายุใบอนุญาต ณ ตลาดนัดวัดมุมป้อม 26-12-2023 12:22:47
3727       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีเฉลิมฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวถนนก้าวหน้า 24-12-2023 14:43:47
3726       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 24-12-2023 14:42:09
3725       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566 22-12-2023 16:28:10

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>