Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1804       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 16-11-2021 16:21:17
1803       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 16-11-2021 16:20:26
1802       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 15-11-2021 16:14:16
1801       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการ ชำระค่าน้ำประปา  ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 15-11-2021 14:09:26
1800      เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 WALK IN ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า บัตรประชาชนหนึ่งใบ ฉีดได้ทุกคน 15-11-2021 10:18:27
1798       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 13-11-2021 14:04:42
1797       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 13-11-2021 11:00:01
1796       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนท่าช้าง 12-11-2021 15:20:19
1795       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 12-11-2021 14:54:21
1794       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแผนเตรียมการป้องกัน และแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่ชุมชน ประจำปี 2564 11-11-2021 16:44:42
1793       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-11-2021 16:27:23
1792       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ่อทรัพย์ 11-11-2021 15:08:21
1791       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภาระกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564 11-11-2021 15:32:52
1790       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 11-11-2021 14:11:26
1789      จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 11-11-2021 14:09:20
1788       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงคลอง 10-11-2021 16:46:12
1787       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขึ้นธงเหลือง เตือนประชาชนเฝ้าระวัง เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 10-11-2021 16:39:13
1786       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 10-11-2021 16:25:42
1785       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 7/2564 10-11-2021 13:14:36
1784         เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาล ที่มีความประสงค์รับกระสอบทราย สามารถแจ้งความประสงค์ ติดต่อ ขอรับ ได้ที่ ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-11-2021 17:10:03

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>