ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2594       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะ กิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ บริเวณปากท่อระบายน้ำ ทั่วเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-12-2022 02:53:21
2593       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมขอความร่วมมือ ประชาชน โครงการ เมืองนคร ปลอดถังขยะ  03-12-2022 17:28:55
2592       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์ศิวลึงค์ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ โบสถ์พราหมณ์ ภายในบริเวณหอพระอิศวร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 02-12-2022 20:59:23
2591       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีรรมราช  พบปะประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  02-12-2022 16:49:35
2590       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 02-12-2022 14:37:07
2589       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน และเพิ่มความปลอดภัยก่อนปีใหม่ 02-12-2022 14:45:56
2588       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช เป็นประธานเปิดสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 02-12-2022 13:03:28
2587       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 01-12-2022 15:04:27
2586       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการอัญเชิญองค์พระศิวลึงค์ คืนเมืองนครศรีธรรมราช 01-12-2022 14:12:21
2585       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2565 30-11-2022 17:22:55
2584       การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (สพฐ.) 30-11-2022 17:21:14
2583       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-11-2022 16:15:53
2582       การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-11-2022 14:22:57
2581       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 28-11-2022 14:38:16
2580       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 26-11-2022 13:29:50
2579       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา 25-11-2022 16:15:50
2578       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 25-11-2022 15:33:55
2577       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 25-11-2022 14:46:09
2576       เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนอกไร่สะพานยาว 25-11-2022 13:06:26
2575       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6) 25-11-2022 11:11:34

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>