Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3508      เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 คืนที่ 3 วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 07-10-2023 22:12:31
3507       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 07-10-2023 11:11:15
3506       เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 คืนที่ 2 วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 06-10-2023 22:59:15
3505       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 06-10-2023 12:12:41
3504       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ พ่อค้า แม่ค้า บริเวณสนามหน้าเมืองและสวน สาธารณะศรีธรรมาโศกราช ที่จำหน่ายสินค้าในงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 นำขยะไปทิ้ง ในถังคอนเทนเนอร์ ที่ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดไว้ให้ 06-10-2023 09:58:55
3503       นิทรรศการหุ่นเปรต ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 06-10-2023 09:34:13
3502       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการออกใบอนุญาต สถานประกอบการและร้านอาหาร 05-10-2023 23:42:47
3501       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 05-10-2023 22:21:37
3500       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 05-10-2023 14:25:42
3499       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 05-10-2023 13:44:43
3498       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 05-10-2023 13:43:57
3497       วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงเวทีชุมชน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ.2566 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 05-10-2023 13:43:27
3496       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมชมการแสดง ณ เวทีชุมชน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 05-10-2023 09:40:34
3495       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล วันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ครบ 90 ปี  04-10-2023 14:59:35
3494       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 04-10-2023 13:51:45
3493       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ โรงพยาบาลติดล้อ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-10-2023 13:49:54
3492      เชิญชวนคนคัดแยกขยะ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้คนคัดแยกขยะ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2567 03-10-2023 17:04:14
3491       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบรถสามล้อไฟฟ้า (ต้นแบบ) 03-10-2023 16:53:54
3490       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย 03-10-2023 11:14:20
3489       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกเทศมนตรีสหประชาชาติ Forum of Mayors 2023 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 03-10-2023 10:06:11

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>