Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1701       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการเร่งด่วนยืนยันไม่มีผู้ป่วยตกค้างข้ามคืน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-10-2021 11:42:28
1699       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่1 และเข็มที่2 03-10-2021 16:13:33
1698       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่1 และเข็มที่2 03-10-2021 15:52:35
1697       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์พระศรีธรรมาโศกราช 01-10-2021 16:29:25
1696       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่1 และเข็มที่2 01-10-2021 15:37:14
1695       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เก็บขนขยะชิ้นใหญ่ หมู่บ้านก้าวหน้า 01-10-2021 14:47:19
1694      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตลาดมุมป้อมเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า 30-09-2021 17:44:10
1693       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย-เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี2564 30-09-2021 17:43:25
1692      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการซักซ้อม ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30-09-2021 17:41:25
1691       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่1 และเข็มที่2 29-09-2021 17:29:07
1690       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 / 2564 29-09-2021 16:48:11
1689       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 29-09-2021 15:44:15
1688       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 28-09-2021 17:11:22
1687       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 28-09-2021 16:37:31
1686       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 28-09-2021 15:58:55
1685       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai national Flag day) 28-09-2021 10:42:12
1684       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 27-09-2021 16:40:56
1683      ประชุมการเตรียมความป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2564 27-09-2021 15:30:28
1682       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 27-09-2021 14:50:01
1679       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 26-09-2021 18:50:25

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>