ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
963       นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28-08-2020 13:40:47
962      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการรับมอบโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด 27-08-2020 17:00:44
961      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงานของพนักงานสำนักการช่าง 27-08-2020 16:57:08
960      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6/2563 27-08-2020 16:55:07
959      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครู บุคลากร ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27-08-2020 16:24:50
958      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช บันทึกเทปรายการระเบียงใต้ 26-08-2020 16:34:38
957      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง 25-08-2020 14:30:26
956      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายคำมูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 25-08-2020 13:48:09
955      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ ประจำปี 2563 25-08-2020 11:19:33
954      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง 25-08-2020 11:00:54
953      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 25-08-2020 10:59:42
952      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 22-08-2020 22:00:34
951      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือลูกหลานสวมหมวกนิรภัย 21-08-2020 20:10:31
950      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ""เทศบาล...ยิ้ม" กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาล" ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm 88.5 MHZ. 21-08-2020 17:28:57
949      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 21-08-2020 16:55:13
948      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ) ครั้งที่ 8/2563 21-08-2020 12:19:26
947      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย 21-08-2020 11:13:35
946      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักกีฬา และขอเชิญชวนประชาชนชมแข่งขันสามล้อพ่วงท้ายโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 20-08-2020 11:18:50
945      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทดสอบสมอง การเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 19-08-2020 16:43:17
944      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา 19-08-2020 16:42:33

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] 103 [ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>