Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2047       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 16-03-2022 13:13:32
2046       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี  ประจำวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 16-03-2022 01:30:56
2045       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบรถวีลแชร์ผู้ป่วย 15-03-2022 16:16:07
2044       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดูดท่อระบายน้ำ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ( บ.ข.ส.) 14-03-2022 22:32:30
2043       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี ประจำวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 14-03-2022 17:39:14
2042      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ที่ลงทะเบียนทางไลน์ไม่สำเร็จ 14-03-2022 13:13:24
2041      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ครั้ง3/2565 14-03-2022 13:09:14
2040      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์ ครั้ง7/2565 14-03-2022 13:07:16
2039      ดร.กณพ เกตุชาติ เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 14-03-2022 13:05:55
2038      ดร กณพ เกตุชาติ นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ 14-03-2022 13:04:26
2037       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ และ การคัดแยกขยะ ให้มีระบบการจัดการขยะที่ดีควบคุมปริมาณมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าของร้านค้า  บริเวณ ถนนกะโรม (ตั้งแต่หน้านครอาชีวะ- หลักกิโล 5 ) 12-03-2022 17:17:52
2036       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ / ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนกะโรม 10-03-2022 23:10:49
2035       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ งานคือชีวิต ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz City Radio 10-03-2022 15:30:50
2034       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เดินรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยสองฝั่งถนนสะพานยาว 10-03-2022 13:53:46
2033       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รถประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ / เจ้าของร้านบริเวณหลังร้านแมคโดนัลด์ 09-03-2022 22:21:22
2032       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชุมชนและผู้ประกอบการพาณิชย์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดการขยะและการรักษาความสะอาด รวมถึงโครงการปลอดถังขยะในชุมชน 08-03-2022 16:01:27
2031       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในโครงการ “ ถนนปลอดถังขยะ ” 08-03-2022 11:21:44
2030       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 03-03-2022 15:50:34
2029       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 02-03-2022 16:20:20
2028       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล  ต้อนรับคณะพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2022 10:47:13

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] 112 [ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>