ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อาศัยใกล้คลอง คลองท่าวังตลอดสาย  คลองทุ่งปรังตลอดสาย จำนวน 10 ชุมชน ในกิจกรรมการรณรงค์ “คน รักษ์ คลอง” ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและทางสาธารณะ


วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

 ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อาศัยใกล้คลอง คลองท่าวังตลอดสาย  คลองทุ่งปรังตลอดสาย จำนวน 10 ชุมชน ในกิจกรรมการรณรงค์ “คน รักษ์ คลอง” ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและทางสาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

โดยมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-03-2023 12:48:06