เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 


วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนราชนิคม และชุมชนดอนไพร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสัตว์สู่คน และลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-03-2023 11:15:47