ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายการทำงาน


วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายการทำงาน การวางแผนในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-03-2023 15:34:20