ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรุ้สุขภาพโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะ กับกรมควบคุมโรค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings


วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่จากฝ่าย ICT และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรุ้สุขภาพโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะ กับกรมควบคุมโรค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะ (Non-Communicable Diseases)

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-03-2023 12:06:04