ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการต่างๆ  ต่อ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566  นี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2023 15:13:47