Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1172       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 23-12-2020 16:14:17
1171       นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู  ประจำปี 2564  23-12-2020 15:21:15
1170       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง จังหวัดอยุธยา 23-12-2020 15:04:51
1169       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพ การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2564 23-12-2020 10:58:11
1168       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มกราคม 2564 21-12-2020 11:04:12
1167      ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 18-12-2020 16:20:48
1166       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารด้านการศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-12-2020 16:18:58
1165       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” 18-12-2020 11:27:49
1164      นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารด้านการศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 17-12-2020 16:02:39
1163       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 17-12-2020 14:12:19
1162       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17-12-2020 13:53:01
1161       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำ และ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์เปิดท่าลาด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 ( ทุ่งท่าลาด ) 16-12-2020 16:10:51
1160       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับการขอหนังสือรับรองผู้ประสบเหตุอุทกภัย 17-12-2020 13:38:51
1159       นายภูริทัติ รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15-12-2020 18:13:48
1158       นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 15-12-2020 18:01:18
1157       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์เปิดท่าลาด สำนักการช่าง เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู สวนสัตว์เปิดท่าลาด 15-12-2020 14:40:00
1156       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอบรม ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่6 15-12-2020 11:54:51
1155       นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 14-12-2020 17:40:58
1154      ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อติดตามความพร้อมการจัดกิจกรมมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ครั้งที่ 2 15-12-2020 09:32:43
1153       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ซอยวัดพระนคร 10-12-2020 11:52:12

รวมทั้งหมด 3141 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ] 146 [ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ] ถัดไป>>