Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4293       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนในเขตเทศบาบลนครนครศรีธรรมราช 20-06-2024 12:55:59
4292       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันอีดดิลอัฏฮา โดยคณะกรรมการชุมชนตลาดแขกร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพะเนียด จัดกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลอัฏฮา ประจำปี พ.ศ. 2567 19-06-2024 19:37:40
4291       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ในชุมชนศาลามีชัย กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 19-06-2024 16:50:32
4290       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2567 19-06-2024 13:34:37
4289       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 19-06-2024 08:57:52
4288      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-06-2024 14:37:56
4287       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการแก้ไขปัญหาบ่อขยะทุ่งท่าลาด 18-06-2024 14:35:44
4286      กิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สนามกีฬาท่าโพธิ์ 18-06-2024 14:21:51
4285       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 18-06-2024 13:12:51
4284       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเมืองสีเขียว 17-06-2024 14:41:29
4283       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Blike) 17-06-2024 12:27:18
4282       บริออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนท่ามอญ 15-06-2024 12:35:10
4281       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี Metaverse และ Ai ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 14-06-2024 16:11:05
4280       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ทำบุญโรงเรียนวัดศาลามีชัย 14-06-2024 14:58:05
4279       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 14-06-2024 11:12:41
4278       กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2567 13-06-2024 16:29:02
4277       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 13-06-2024 11:46:40
4276       เทศบาลนครนครศรีธรมราช จัดประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองจำลองดิจิทัล Digital Twins For Nakhon City 12-06-2024 16:34:24
4275       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำไทร 12-06-2024 16:02:15
4274       การประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2567 12-06-2024 13:40:53

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>